Đối tác

0
194
đối tác của HIBIOTEK

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Sinh học công nghệ cao (HIBIOTEK) đã và đang hợp tác với các Viện, Trung tâm nghiên cứu đầu ngành tại Việt Nam.

Ngoài ra, Viện còn triển khai hợp tác quốc tế với các Viện và đối tác công nghệ tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và CHLB Đức…

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN