HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG

0
279

1. Tách chiết các hợp chất có hoạt tính sinh học và ứng dụng trong thực phẩm chức năng và dược phẩm từ thực vật và vi sinh vật.
2. Nghiên cứu enzym và kỹ thuật enzym ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm và xử lý môi trường
3. Nghiên cứu vi khuẩn probiotic, prebiotic và ứng dụng trong thực phẩm, thực phẩm chức năng và thức ăn chăn nuôi
4. Chuyển giao kỹ thuật phân tích độc tố, vi sinh vật và dư lượng thuốc trừ sâu, các hoạt chất có hoạt tính sinh học bằng các phương pháp hoá sinh, hoá lý.
5. Nghiên cứu xử lý nước thải và chất thải hữu cơ bằng công nghệ vi sinh
6. Chuyển giao quy trình nuôi cấy mô, tế bào thực vật
7. Nghiên cứu sản xuất Kit chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm ở người (Rota virus, HBV, HCV…)
8. Kit chẩn đoán các bệnh ở động vật nuôi
9. Sản xuất, thương mại enzyme, dược liệu và các hoạt chất có hoạt tính sinh học từ thực vật, vi sinh vật

Research and application activities of Institute of Research and Application of Advanced Biotechnology (HIBIOTEK)

1.  Extraction, isolation and characterization of bioactive compounds and applications in functional foods, nutraceuticals from botanical and microorganism.

  1. Enzyme engineering and its applications in food industry and environmental treatment.
  2. Research and application probiotic, prebiotic in foods, functional food and feed.
  3. Technology transfer in analysis of toxic, microorganism and reduce pesticide, bioactive compounds… by biochemical methods, physicochemical methods
  4. Research of wastewater treatment and organic waste by microorganism technology.
  5. Technology transfer in plant tissue culture, cell culture
  6. Research & development Rapid Test Kits, Diagnostic infectious diseases in human (Rota virus, HBV, HCV…)
  7. Research & development Rapid Test Kits, Diagnostic infectious diseases in pet, animal,…
  8. Producing, trading enzyme, biopharmaceutical material and bioactive compounds from botanical, microorganism.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN