Tags Bài với thẻ "chất bảo quản thực phẩm"

Tag: chất bảo quản thực phẩm

Những công nghệ tiên tiến giúp phát hiện thực phẩm bẩn

Nhờ những thiết bị chuyên dụng, các phòng thí nghiệm ở Anh có thể phát hiện sữa chứa phooc-môn hoặc gạo có lượng thạch...