Tags Bài với thẻ "dược liệu"

Tag: dược liệu

‘Dân toàn uống thuốc bã thì làm sao khỏi bệnh được?’

ĐBQH Nguyễn Văn Tiên, bức xúc về việc người dân phải uống toàn thuốc bã vì dược liệu nhập của chúng ta chủ yếu...