Tags Bài với thẻ "hàng Việt"

Tag: hàng Việt

Chuyên gia Vũ Vinh Phú: Một quả trứng ở Việt Nam...

Chủ tịch Vũ Vinh Phú cho biết, một quả trứng phải chịu 14 loại phí, áo sơ mi chỉ mặc vài tháng là rách...