Tags Bài với thẻ "HIBIOTEK"

Tag: HIBIOTEK

HIBIOTEK tổ chức lễ tổng kết hoạt động năm 2015

Trong không khí rộn ràng ngập tràn sắc xuân, Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Sinh học Công nghệ cao (HIBIOTEK)...

HIBIOTEK chính thức đi vào hoạt động

Viện nghiên cứu và ứng dụng sinh học công nghệ cao (Instutite of Research and Application of Advanced Biotechnology) – HIBIOTEK chính thức đi...