Tags Bài với thẻ "Hòa Lạc"

Tag: Hòa Lạc

Sau năm 2020, khu CNC Hoà Lạc sẽ đi vào đầu...

Khi Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho Khu CNC Hoà Lac, từ sau năm 2020...