Tags Bài với thẻ "Học viện Nông nghiệp"

Tag: Học viện Nông nghiệp

Không gian trường đại học lớn nhất Việt Nam

Học viện Nông nghiệp Việt Nam nằm ở thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội), được thành lập từ năm 1956 với tên...