Tags Bài với thẻ "Nguyễn Sỹ Cương"

Tag: Nguyễn Sỹ Cương

‘Dân toàn uống thuốc bã thì làm sao khỏi bệnh được?’

ĐBQH Nguyễn Văn Tiên, bức xúc về việc người dân phải uống toàn thuốc bã vì dược liệu nhập của chúng ta chủ yếu...