Tags Bài với thẻ "PlasmaMed"

Tag: PlasmaMed

PlasmaMed – Thiết bị tạo tia plasma lạnh trong điều trị...

Sau một thời gian nghiên cứu chế tạo rồi đưa vào thử nghiệm mang lại những hiệu quả tích cực, được kiểm nghiệm và...